CfA: Postdoctoral position on China, infrastructure and alliances at NUPI

Nov
15
00:00 to 23:59

Note that the position requires full language proficiency in either Danish, Swedish or Norwegian.

For å styrke Norsk Utenrikspolitisk Institutts Asiamiljø utlyser de en toårig postdoktorstilling. Forskeren vil være knyttet til forskningsprosjektet ”Roads to Power? The political effects of infrastructure projects in Asia” (ROADS), finansiert av Norges Forskningsråd. Forskeren vil også være knyttet til NUPIs forskningssenter for Asia.

Prosjektet tar utgangspunkt i Kinas stadig viktigere rolle i internasjonal politikk, både politisk og økonomisk, og hvordan dette påvirker internasjonal orden og spesifikke lands utenrikspolitikk. Mer spesifikt undersøker prosjektet hvordan Kinas investeringer i infrastruktur i andre land – gjennom Belt and Road Initiative (BRI) – påvirker det politiske forholdet mellom Kina og landene det investeres i. Prosjektet ser særlig på land utviklingen av forholdet mellom Kina og andre land i Asia. Prosjektet skal også analysere hvordan f.eks Japan, USA og EU forsøker å svare på kinesiske infrastrukturinvesteringer gjennom ulike tiltak.

Kandidaten forventes å jobbe selvstendig med egen forskning i prosjektet, samt skrive sammen med andre prosjektdeltakere.

Click here for more info.

Other events

All events
Dec
7

NIAS Closing Reception

Dec 7, 2023, 15:00 - Nov 7, 2023, 00:00
Read more
Feb
19

Oil, oligopolies, and state responses: a global and local history of oil markets, 1860s-1939

Feb 19, 2024 - Feb 20, 2024
Call for Papers/ Workshop
Read more