CfA: Postdoctoral position on China, infrastructure and alliances at NUPI

Nov
15
00:00 to 23:59

Note that the position requires full language proficiency in either Danish, Swedish or Norwegian.

For å styrke Norsk Utenrikspolitisk Institutts Asiamiljø utlyser de en toårig postdoktorstilling. Forskeren vil være knyttet til forskningsprosjektet ”Roads to Power? The political effects of infrastructure projects in Asia” (ROADS), finansiert av Norges Forskningsråd. Forskeren vil også være knyttet til NUPIs forskningssenter for Asia.

Prosjektet tar utgangspunkt i Kinas stadig viktigere rolle i internasjonal politikk, både politisk og økonomisk, og hvordan dette påvirker internasjonal orden og spesifikke lands utenrikspolitikk. Mer spesifikt undersøker prosjektet hvordan Kinas investeringer i infrastruktur i andre land – gjennom Belt and Road Initiative (BRI) – påvirker det politiske forholdet mellom Kina og landene det investeres i. Prosjektet ser særlig på land utviklingen av forholdet mellom Kina og andre land i Asia. Prosjektet skal også analysere hvordan f.eks Japan, USA og EU forsøker å svare på kinesiske infrastrukturinvesteringer gjennom ulike tiltak.

Kandidaten forventes å jobbe selvstendig med egen forskning i prosjektet, samt skrive sammen med andre prosjektdeltakere.

Click here for more info.

Other events

All events
Mar
16

Visibility as Threat: The Targeting of Micro-Sized Groups in Indonesia

Mar 16, 2023, 12:30 - Mar 18, 2023, 13:30
NIAS Lunch Talk
Read more
Mar
29

Exceptional, Pragmatic and Provisional: Formation of British Imperial Governance in Asian Frontier Tracts

13:15 to 14:30
Seminar
Read more