[NORWEGIAN] Panorama-webinar: Prosjektsamarbeid med Sør-Korea – utlysingar og erfaringar

Feb
7
09:00 to 10:30
Webinar [NORWEGIAN LANGUAGE]

Sør-Korea blei nyleg inkludert i Panoramastrategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. Det er store forventingar til samarbeid innan utdanning, forsking og innovasjon.

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som enten har pågåande samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Sør-Korea. Representantar frå norsk næringsliv kan og ha nytte av webinaret, spesielt om dei ønsker å kartlegge mogelegheiter for eit tettare samarbeid med akademia om eksempelvis praksissamarbeid eller involvering i utforming av utdanningstilbod og forskingsprosjekt.

I dette webinaret ser vi nærmare mogelegheiter for og erfaringar med å kople utdannings- og forskingssamarbeid med Sør-Korea.

Find more info here.

Organizer(s):
Forskningsrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Innovasjon Norge

Other events

All events
Mar
16

Visibility as Threat: The Targeting of Micro-Sized Groups in Indonesia

Mar 16, 2023, 12:30 - Mar 18, 2023, 13:30
NIAS Lunch Talk
Read more
Mar
29

Exceptional, Pragmatic and Provisional: Formation of British Imperial Governance in Asian Frontier Tracts

13:15 to 14:30
Seminar
Read more