[NORWEGIAN] Panorama-webinar: Prosjektsamarbeid med Sør-Korea – utlysingar og erfaringar

Feb
7
09:00 to 10:30
Webinar [NORWEGIAN LANGUAGE]

Sør-Korea blei nyleg inkludert i Panoramastrategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. Det er store forventingar til samarbeid innan utdanning, forsking og innovasjon.

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som enten har pågåande samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Sør-Korea. Representantar frå norsk næringsliv kan og ha nytte av webinaret, spesielt om dei ønsker å kartlegge mogelegheiter for eit tettare samarbeid med akademia om eksempelvis praksissamarbeid eller involvering i utforming av utdanningstilbod og forskingsprosjekt.

I dette webinaret ser vi nærmare mogelegheiter for og erfaringar med å kople utdannings- og forskingssamarbeid med Sør-Korea.

Find more info here.

Organizer(s):
Forskningsrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Innovasjon Norge

Other events

All events
Jun
22

Consuming Asia Conference

Jun 22, 2023 - Jun 23, 2023
Conference
Read more
Jun
22

ASIANET/NNC conference 2023: Consuming Asia

Jun 22, 2023 - Jun 23, 2023
NNC Conference
Read more