[NORWEGIAN] Panorama-webinar: Prosjektsamarbeid med Sør-Korea – utlysingar og erfaringar

Feb
7
09:00 to 10:30
Webinar [NORWEGIAN LANGUAGE]

Sør-Korea blei nyleg inkludert i Panoramastrategien som eit av Noreg sine prioriterte samarbeidsland utanfor Europa. Det er store forventingar til samarbeid innan utdanning, forsking og innovasjon.

Målgruppa for webinaret er utdanningsinstitusjonar og fagmiljø som enten har pågåande samarbeid eller ønsker å etablere samarbeid med Sør-Korea. Representantar frå norsk næringsliv kan og ha nytte av webinaret, spesielt om dei ønsker å kartlegge mogelegheiter for eit tettare samarbeid med akademia om eksempelvis praksissamarbeid eller involvering i utforming av utdanningstilbod og forskingsprosjekt.

I dette webinaret ser vi nærmare mogelegheiter for og erfaringar med å kople utdannings- og forskingssamarbeid med Sør-Korea.

Organizer(s):
Forskningsrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Innovasjon Norge