Sydkorea og Danmark danner grøn vækstalliance

13. May 2011

Af Flemming Ytzen,

Journalist, Politiken og Associate Senior Fellow ved NIAS

For 60 år siden sendte Danmark et hospitalsskib til Den Koreanske Halvø for at hjælpe krigsofre. Her i 2011 kvitterer Korea med at gøre Danmark til partner i et visionært samarbejde om grøn vækst. Det kan betyde nye muligheder for en lang række danske virksomheder med speciale i grønne teknologier og bedre energiudnyttelse.

Med anledning i et netop overstået statsbesøg, hvor den sydkoreanske præsident Lee Myung-bak har været to dage i Danmark, har flere koreanske og danske virksomheder og forskningsinstitutioner benyttet lejligheden til at underskrive samarbejdsaftaler.

Brancheorganisationen Vindmølleindustrien har høje forventninger til et kommende samarbejde med den koreanske søsterorganisation.

‘Danmark har en førerposition inden for vindkraft, og Sydkorea satser rigtig meget på grøn økonomi, så vi vil gerne have så mange danske virksomheder som muligt med til Sydkorea. Det kan betyde, at det er danske virksomheder, der leverer kompetencer og komponenter til koreanske vindprojekter, siger den administrerende direktør i Vindmølleindustrien, Jan Hylleberg.

Det var også de helt store lovord, der kom i brug, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den koreanske præsident, Lee Myung-bak, afsluttede det koreanske statsbesøg 12. maj.

‘Det er en alliance, som vil gavne hele menneskeheden. Det handler om at skabe en lysere, grønnere fremtid sammen’, sagde den koreanske præsident.

Organisationen Dansk Industri ser optimistisk på den nye grønne alliance, der lover jobskabelse i millionstørrelse. En tredobling af dansk eksport til Sydkorea kan være inden for rækkevidde, vurderer afsætningspolitisk chef i Dansk Industri Peter Thagesen.

Frihandelsaftale med EU

De optimistiske fremtidsudsigter  skyldes ikke mindst indgåelsen af en frihandelsaftale mellem EU og Sydkorea sidste efterår. Dansk erhvervsliv har med sine styrkepositioner inden for de grønne teknologier, som koreanerne efterspørger, et stærkt udgangspunkt. Kombinationen af en frihandelsaftale og en række klima-og miljøpolitiske satsninger er derfor særlig interessante for betydelige danske virksomheder.

For EU’s aftale med Sydkorea er den mest omfattende aftale, EU nogensinde har forhandlet. Allerede ved ikrafttrædelsen blev der fjernet importtold på europæiske varer for omkring én milliard euro. Norges eksport til Sydkorea blev tredoblet i de tre år efter indgåelse af en norsk-koreansk frihandelsaftale.

Republikken Korea og Danmark deler en ambition om at være frontløbere i et europæisk-asiatisk samarbejde om miljø-og klimapolitik og dermed udviklingen af de grønne arbejdspladser, der spås at blive spydspidsen i det 21. århundredes økonomiske udvikling. Korea vil inden 2020 skabe 1,8 millioner grønne job og næsten 1.000 milliarder kroner i omsætning inden for den teknologi, der populært kaldes cleantech. Det har tænketanken Mandag Morgen opgjort.

Præsident Lee og statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede under statsbesøget den nye grønne vækstalliance. Nyskabelserne i alliancen er dels et dansk initiativ, Global Green Growth Forum ( 3GF), dels det koreanske Global Green Growth Institute ( GGI). Begge har til formål at inddrage private og offentlige virksomheder og myndigheder i partnerskaber, der fremmer grøn vækst.

Vækstforum

3GF vil blive en årligt tilbagevendende begivenhed i Danmark, og det første Forum afholdes to dage i oktober med deltagelse af 200 af verdens ledende beslutningstagere, der arbejder med udfordringer relateret til grøn vækst – politikere, direktører, investorer og meningsdannere.

Da det ikke lykkedes at indgå bindende klimapolitiske aftaler ud af COP15-topmødet i København i december 2009, gik miljø- og klimapolitikken i stå rent politisk. Men det koreansk-danske initiativ betyder, at private aktører tager over og viser vejen for politiske ledere og erhvervsledere på mange niveauer, kort sagt direktører, forskere, folkevalgte og borgmestre.

Grøn vækst er blevet en national satsning i Korea og nyder støtte i alle dele af samfundet. Hvad enten man taler global klimadagsorden, internationalt samarbejde eller forskning og innovation, markerer Korea sig med en klar grøn profil. Koreansk erhvervsliv har høje ambitioner, når det gælder klima-, miljø-og energirelateret teknologi. Ambitionerne næres af massiv politisk støtte, økonomiske realiteter og en klar overbevisning om, at fremtidens økonomiske vækst er grøn.

Regeringen i Seoul har afsat 700 milliarder dollar over 10 år til en omstilling af landets energi-og miljøinfrastruktur samt til forskning og udvikling, der skal medvirke til at udvikle Koreas grønne konkurrenceevne. Det historisk tætte bånd mellem stat og erhvervsliv sikrer, at alle dele af samfundet bidrager til målet.

Formålet med 3GF er at identificere mulighederne i den grønne industrielle revolution og at bidrage til at accelerere den industrielle omstilling til en miljø-og klimavenlig økonomi. 3GF skal slå bro mellem politik, kapital, virksomheder og teknologi med henblik på at udnytte vækstpotentialet i den grønne revolution. Drivkraften skal være globale privat-offentlige partnerskaber.

3GF vil være en årligt tilbagevendende begivenhed. Første Forum finder sted 11.-12. oktober i København og forventes at få 200 deltagere fra hele verden.

Inden for rammerne af 3GF vil Danmark og Korea invitere internationale virksomheder, investorer, tænketanke og internationale organisationer. 3GF vil i 2011 fokusere på energieffektivitet og vedvarende energi, transport og vand.

Bilateralt samarbejde

Som en del af den nye koreanskdanske vækstalliance er oprettet GGGI, Global Green Growth Institute, der er placeret i den sydkoreanske hovedstad, Seoul. Instituttet er fortsat under opbygning, og den danske regering yder et bidrag på 30 millioner kroner årlig i tre år.

På det bilaterale område vil den koreansk-danske vækstalliance styrke det statslige, kommercielle og institutionelle samarbejde inden for fjernvarme, vindsektoren, sol-og bølgeenergi, biobrændstof og brændselsceller, intelligente energinetværk, vand, hybrid-og elbiler og grøn shipping.

Koreanske industrivirksomheder har sat fokus på forskning og udvikling i områder som vedvarende energi (sol-, bølge- og vind), grønne biler, brændselsceller, energilagring, nanoteknologi LED teknologi, energieffektivitet og intelligente netværk (’smart grids’). I takt med udviklingen kommer en gryende interesse i alle dele af samfundet for energieffektivitet og energibesparelser.

Som eksempler på udviklingen kan nævnes vindindustrien, der er et af områderne hvor sydkoreansk erhvervsliv er på vej frem med hastige skridt. En lang række af de største industrivirksomheder (Samsung, Hyundai, STX, Daewoo, Doosan m.fl.) har investeret betydeligt på området og har udviklet turbiner til hjemme- og eksportmarkedet. Særligt inden for off-shore teknologi er Korea fortsat i en udviklingsfase, hvor danske underleverandører kan byde ind med viden og teknologi.

Indførelsen af en Renewable Portfolio Standard (RPS) ordning i 2010 giver incitamenter til at udvikle markedet for vedvarende energi i Korea lige så vel som teknologien til at realisere målsætningen. Det gælder primært inden for de prioriterede områder vind- og tidevandsenergi samt brændselsceller, men også biomasse og solenergi. Korea skønnes at være et af de lande, der vil have det hurtigst voksende marked for solenergi.

Korea arbejder på at blive det første land med et fuldt integreret nationalt intelligent netværk og eksperimenterer med etableringen af verdens største smart grid pilotprojekt på øen Jeju. Det statsejede koreanske energiselskab har annonceret investeringer i størrelsesordenen 7,2 milliarder dollar i smart grids frem til 2030. Projektet har indtil videre tiltrukket 10 konsortier, 168 virksomheder, der forventes at investere omkring USD 6 milliarder i projektet i de kommende år.

Af andre prioriterede satsninger i Korea kan nævnes grøn IT, der fokuserer på at minimere energiforbruget forbundet med produktionen og anvendelsen af IT produkter. Dertil kommer hybrid-, elektricitets- og hydrogenbaserede automobiler samt tilknyttet teknologi (batterier etc.), værftsindustrien (grøn shipping), nanoteknologi samt CO2-binding og lagring. Perspektiverne for samarbejde er enorme mellem Danmark og Korea, der kan betegnes som henholdsvis ”first mover” og ”fast mover” når det gælder grøn teknologi.

Det begyndte med Jutlandia…

Relationerne mellem Danmark og Korea begyndte med noget, der havde meget lidt med økonomi at gøre. Børnebørnene efter den generation, der husker erfaringerne fra Koreakrigej og hosåpitalsskibet Jutlandia, vokser i dag op i et land, der er blandt verdens førende inden for uddannelse, fladskærme, mobiltelefoner, skibsbyggeri og biler.

Med en gennemsnitlig årlig vækst på 9 procent er Sydkoreas nationalprodukt nu på højde med Italiens og New Zealands. Så sent som i 1970′ erne var landet modtager af dansk udviklingsbistand, sidste år blev landet medlem af donorernes klub i OECD.

Hvordan har det kunnet lade sig gøre? Uddannelse, uddannelse og uddannelse, men er det bare pisken, der er blevet brugt i klasseværelserne?

Det er en udfordring for vor egen måde at tænke udvikling på, men forklaringen er primært civilisatorisk: Den koreanske dreng eller piges fundamentale æresbegreb er kungfutsiansk: Du ærer kun dine forældre ved at vise din flid, dygtighed, evne og vilje til at forberede din og andres fremtid til noget bedre end det, de kom fra.

Flemming Ytzen (f. 1952) har arbejdet som journalist siden 1976, fra 1994 på Politiken. Han kommenterer asiatisk udvikling og politik på TV2 News og er en hyppigt anvendt foredragsholder. Læs mere på: http://flemmingytzen.wordpress.com