Tag: In Focus blog 2010 week 29

21. Jul 2010

Hva er det med Nord Korea?

InFocus

For 60 år siden brøt krigen løs i
Korea. Bare fem år etter verdenskrigens slutt ble den kalde krigens trusler til
virkelighet. Katastrofen var enorm, landets ødeleggelse total, våpenhvilen er
aldri avløst av en fredsavtale, og sårene etter krigen er ennå ikke leget.
Etter krigen ble Korea offer for verdens fortsatte ideologiske deling. Da
Sovjetunionen brøt sammen, Tyskland og Europa atter ble samlet, og Kina åpnet
for markedsøkonomien, fastholdt de koreanske statene status quo. Sør-Korea er i

Read more